Práce v NEXT REALITY

Práce v NEXT REALITY

Máme ti co nabídnout, ať jsi nováček nebo ostřílený makléř.

Jsem nováček

Láká tě práce makléře, ale nemáš s ní žádné zkušenosti?

Chceš mít nadstandardní příjmy, být pánem svého času a zároveň využívat zázemí silné značky?

ZJISTI VÍC

Jsem makléř

Jsi zkušený makléř a máš ambici se posunout dál?

Chceš nadstandardní příjmy, využívat zázemí silné značky nebo si dokonce zřídit vlastní realitní kancelář?

ZJISTI VÍC

NEXT REALITY - Kdo jsme

Jsme ryze česká síť realitních kanceláří a působíme po celé ČR.
Na trhu jsme již od roku 2006.
Máme vlastní právní oddělení a moderní call centrum.
Klademe důraz na vzdělávání: NEXT Akademie, Realitní vzdělávací institut, Certifikace odborné způsobilosti makléře.
Jsme aktivními členy Asociace realitních kanceláří ČR, Hospodářské komory ČR a Franchise clubu.

Kolik si u nás můžeš vydělat

Prodej nemovitosti ve výši

0

Tvůj měsíční příjem

0

(složeno z realitní provize, odměny za doporučení na hypotéku a pojištění a převod energií)
Uvedený příjem je bez právních a provozních nákladů.

Naši úspěšní makléři

Bc. Martin Vlasák

Studoval jsem Marketingovou komunikaci a prošel mnoha školeními, ale nejlepší škola byla až samotná makléřská práce. Mám za sebou přes 210 prodaných nemovitostí za více než půl miliardy Kč. Čtyřikrát jsem se umístil v první desítce ocenění Makléř roku, nejvýše na 3. místě, a jsem členem Silver Club 2019. U Next Reality je pro mě velkým plus spolupráce s Partners, klientům tak nabízíme komplexní služby. Díky nim také nemám nouzi o nové kontakty.

Irena Nováková

Práce není jen prostředek pro vydělávání peněz, ale i něco, co by nás mělo bavit. Profese realitního makléře mi přináší spoustu příležitostí a výzev. Uzavřela jsem kolem 140 obchodů za více než 300 mil. Kč a dvakrát se umístila v TOP 10 Makléř roku. A to vše ve fajn pracovním prostředí a se skvělým týmem. V Next Reality jsem se stala odborníkem, na kterého se lidé obracejí pro radu, díky nim mám zázemí pro schůzky s klienty a motivaci k dalším úspěchům.

Vladimír Kopta

Realitami se zabývám od roku 2010 a po celou dobu spolupracuji s Next Reality. Mám na svém kontě obchody za více než 380 milionů korun. Next Reality poskytuje svým makléřům skvělé zázemí a služby, to je jeden z důvodů, proč jsem nikdy nepřemýšlel o změně „značky“. Jsem členem Silver Club 2019 a za úspěch považuji svůj „hattrick“ v umístění v první desítce Makléř roku. A za odměnu dovolená s kolegy třeba v Thajsku? Úplný TOP!

Zaujala tě práce makléře? Napiš nám:

Jak nakládáme s osobními údaji? Více ZDE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NEXT REALITY GROUP a.s.se sídlem Anglická 583/11, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 24671614, zapsaná v Obchodním rejstříku MS v Praze oddíl B vložka 16170 (dále také „My“) nebo  „partnerská“ realitní kancelář sítě NEXT REALITY, přehled uveden na jednotlivých stránkách poboček (sekce Pobočky na webu www.nextreality.cz)  jako správce osobních údajů, Vás jako klienta informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@nextreality.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

NEXT REALITY GROUP a.s. zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, stav, rodné číslo, číslo OP

Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo

NEXT REALITY GROUP a.s. nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme:

Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem, makléřem, call centrem a hypotečním poradcem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba)

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce a rezervačních smluv

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Návrh na vklad)

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

 • bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)
 • bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)
 • bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • spolupracujícím realitním makléřům
 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím hypotečním poradcům
 • externí účetní
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT  služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
 7. právo odvolat souhlas

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@nextreality.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018